mededeling

Zomervakantie

De praktijken zijn i.v.m. de zomervakantie gedurende de volgende periode gesloten:

Praktijk dhr. F. Movig en mw. M. de Jong       : maandag 15 juli t/m vrijdag 26 juli

Praktijk mw. I. Bergman en mw. J. ten Berge : maandag 15 juli t/m vrijdag 2 augustus

Praktijk mw. C. Kuiper en mw. E. Noordhof    : maandag 22 juli t/m vrijdag 9 augustus

Praktijk mw. E. Blok en mw. I. te Hennepe     : maandag 5 augustus t/m vrijdag 23 augustus

Praktijk dhr. M. Verlaan en mw. M. Verlaan    : maandag 5 augustus t/m vrijdag 23 augustus


Voor spoedwaarneming kunt u het gewone praktijknummer bellen en het bandje goed afluisteren of

middels onderstaande link het waarneemschema bekijken.

Waarneming zomervakantie

Lokatie 't Hof (Freddie Oversteegenstraat 423) zal gedurende de zomervakantie open zijn en de lopende afspraken bij de praktijkondersteuners en assistentes gaan gewoon door.

Het inloop spreekuur van dr Kuiper/Noordhof en dr. Hennepe/Blok zal gedurende vakantieweken niet doorgaan. Daarbij is het niet de bedoeling om online afspraken te maken bij een waarnemend arts. Wij vragen u dan telefonisch contact met ons op te nemen.

Home

Welkom op de website van de Huisartsen Leonard Springer.

De volgende huisartsen zijn bij ons gevestigd:

Dhr. Movig / Mw. de Jong
023-5431777   

Dhr. Verlaan / Mw. Verlaan  
023-5331239

Mw. Blok / Mw. te Hennepe
023-5333388

Mw. Kuiper / Mw. Noordhof
023-5361670

Mw. Bergman / Mw. ten Berge
023-5333165 

Vanaf 5 december 2016 werken wij op twee locaties: locatie Reinalda aan de Leonard Springerlaan 7 én locatie 't Hof aan de Freddie Oversteegenstraat 423. Alle huisartsen doen op beide locaties spreekuur; bij het nieuwsbericht vindt u meer informatie. Bij openingstijden vindt u het overzicht wie op welke locatie spreekuur houdt.

 

Wij werken samen met andere zorgverleners in het Reinaldahuis. Voor meer informatie kunt u kijken op onze gezamenlijke website: http://www.zorgverlenersleonardspringerlaanreinaldahuis.nl/.