mededeling

Meivakantie

De praktijken zijn i.v.m. de meivakantie gedurende de volgende periode gesloten:

Praktijk mw. E. Blok en mw. I. te Hennepe     : maandag 22 april december t/m vrijdag 26 april

Praktijk mw. C. Kuiper en mw. E. Noordhof    : maandag 22 april  t/m vrijdag 26 april

Praktijk mw. I. Bergman en mw. J. ten Berge : maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei

Praktijk dhr. M. Verlaan en mw. M. Verlaan    : maandag 29 april t/m vrijdag 12 mei

Praktijk dhr. F. Movig en mw. M. de Jong       : maandag 29 april  t/m vrijdag 3 mei


Voor spoedwaarneming kunt u het gewone praktijknummer bellen en het bandje goed afluisteren of

middels onderstaande link het waarneemschema bekijken.

Waarneming huisartsen

 

Lokatie 't Hof (Freddie Oversteegenstraat 423) zal gedurende de meivakantie open zijn

Home

Welkom op de website van de Huisartsen Leonard Springer.

De volgende huisartsen zijn bij ons gevestigd:

Dhr. Movig / Mw. de Jong
023-5431777   

Dhr. Verlaan / Mw. Verlaan  
023-5331239

Mw. Blok / Mw. te Hennepe
023-5333388

Mw. Kuiper / Mw. Noordhof
023-5361670

Mw. Bergman / Mw. ten Berge
023-5333165 

Vanaf 5 december 2016 werken wij op twee locaties: locatie Reinalda aan de Leonard Springerlaan 7 én locatie 't Hof aan de Freddie Oversteegenstraat 423. Alle huisartsen doen op beide locaties spreekuur; bij het nieuwsbericht vindt u meer informatie. Bij openingstijden vindt u het overzicht wie op welke locatie spreekuur houdt.

 

Wij werken samen met andere zorgverleners in het Reinaldahuis. Voor meer informatie kunt u kijken op onze gezamenlijke website: http://www.zorgverlenersleonardspringerlaanreinaldahuis.nl/.