Behandelinformatie

Stoppen met roken

Onze praktijkondersteuners bieden begeleiding bij het stoppen met roken. Samen met u bepalen zij de stappen die u kunt ondernemen om te stoppen met roken. De begeleiding wordt in principe eenmaal per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is echter afhankelijk van de verzekering die u heeft. Niet alle verzekeraars hebben een contract met ons voor deze begeleiding en het kan ook zijn dat er een eigen risico aan verbonden is. Neem voordat u een afspraak maakt, contact op met uw verzekeraar om er zeker van te zijn dat de begeleiding vergoed wordt. Anders ontvangt u zelf de rekening van de begeleiding.

Spirometrie

Uw huisarts heeft een spirometrie-onderzoek ( longfunctie ) voorgesteld om een beter inzicht te krijgen in de werking van uw longen. Het onderzoek geeft onder andere informatie over de inhoud van de longen en de doorgankelijkheid van de luchtwegen. Afhankelijk van de uitslag krijgt u een luchtwegverwijdend middel toegediend, waarna na enige tijd nogmaals het onderzoek wordt verricht. Dit geeft informatie over de mate waarin benauwdheid kan worden verminderd. Vooraf wordt uw lengte bepaald. Dit is nodig om de uitslag te bepalen. De spirometer is een apparaat waarin u via een mondstuk kunt in- en uitademen. U dient het mondstuk in de mond te nemen en daarna eerst diep in te ademen, waarna u zo krachtig mogelijk in één keer zo ver mogelijk uitblaast. Deze procedure wordt enige malen herhaald. Het onderzoek is pijnloos, maar u kunt zich voorstellen dat het veel kracht kost en dat het vermoeiend kan zijn. Uw volledige medewerking en inzet zijn echter een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het onderzoek. Het onderzoek zal 30-45 minuten duren.

Indien u een inhaler gebruikt is het belangrijk dat u van te voren stopt. De kortwerkende inhalers moeten 12 uur van te voren worden gestopt. Dit zijn Ventolin/Salbutamol. De langwerkende ( dit zijn alle andere inhalers ) moeten 24 uur van te voren worden gestopt. Indien u bekend bent met COPD ( longemfyseem ) hoeft u NIET te stoppen met de inhalatie medicatie. Heeft u een afspraak voor de longfunctie maar gebruikt u prednison of antibiotica, dan kan het onderzoek niet doorgaan. Maakt u dan een afspraak 4 weken na dat de kuur is afgelopen.

Urineonderzoek

Urineonderzoek wordt uitgevoerd om een eventuele blaasontsteking aan te tonen of als zwangerschapstest. Dit doet u op de volgende manier :

  • ochtendurine : dit is de eerste plas na de nacht
  • deze vangt u op in een schoon potje en plaatst het in de koelkast
  • vervolgens levert u de urine in op de praktijk voor 10.30 uur
  • daar wordt gevraagd naar de aard van de klachten en wordt met u afgesproken dat wij u terugbellen om de uitslag door te geven.

Uitstrijkjes

Het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker wordt door de assistente georganiseerd en uitgevoerd. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u ( eens in de vijf jaar ) een oproep, waar alle informatie in staat. Mocht u desondanks nog vragen hebben, neem dan contact op met de assistente. Voor de uitslag kunt u na vier weken de assistente bellen.

ECG

Een elekrocardiogram ( ECG ) of hartfilmpje geeft uw hartritme weer. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes. Deze zetten uw hart aan om samen te trekken. De stroompjes lopen in een soort golfbeweging over de hartspier. De elektrische stroompjes voelt u niet. Een ECG-apparaat registreert de stroompjes en zet ze om in een hartfilmpje, een soort grafiek. bij het maken van een ECG ligt u stil op een onderzoekstafel. Op uw borst, benen en armen plakt de assistente 10 elektroden die met draden verbonden zijn met het ECG-apparaat. Elk van deze elektroden geeft een aparte registratie. Uw arts ziet zo de elektrische activiteit op de verschillende punten van het hart.

Aanstippen wratten

Wat zijn wratten ?

Wratten zijn verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels van de huid met een ruw oppervlak. De medische benaming is verruca.

Wie krijgt wratten?

Vrijwel iedereen maakt in de kindertijd wel een periode door met wratten aan handen of voeten. Het virus verspreidt zich door huid-huid contact, vooral wanneer een wrat opengekrabt is: het virus kan dan makkelijker naar buiten. Op deze manier worden anderen met het virus besmet, of worden bij de 'patiënt' zelf andere huiddelen geïnfecteerd. Volwassenen die als kind wratten hebben gehad zullen bij nieuwe infectie met het virus meestal geen wratten meer ontwikkelen omdat ze immuniteit tegen het virus hebben opgebouwd. Mensen die landurig medicijnen krijgen die de weerstand verlagen (bv. patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan) kunnen wel opnieuw wratten ontwikkelen.

Hoe lang blijven wratten bestaan ?

Bij 80% van de mensen zijn de wratten binnen 1 jaar geheel verdwenen. Bij 20% van de mensen duurt het meer dan 2 jaar.

Wat is de behandeling?

Géén behandeling.

Dit is een goede optie. Wratten verdwijnen uiteindelijk allemaal vanzelf en soms is de behandeling pijnlijker en invaliderender dan de wratten zelf. Indien er echter klachten ontstaan van pijn bij lopen (voetwratten) of er zeer veel wratten op de vingers groeien waardoor mensen zich ernstig gaan schamen of die het werken met de handen belemmeren is behandeling wel aangewezen. Er zijn verschillende opties:

Doel van elke behandeling is het vernietigen van de opperhuid, waarin de virusdeeltjes zich bevinden.

Lokaal aanbrengen van de druppels of zalf.

Er zijn vele lokale middelen in gebruik, de meest toegepaste zijn :

  • salicylzuur in vaseline. Salicylzuur weekt de wrat op (wel de omgevende huid beschermen met vaseline!). Na opweken het zacht geworden eelt wegsnijden met een mesje. Beste methode is: dagelijks voor het slapen gaan op de wrat salicylzuurzalf. De huid rondom de wrat beschermen met een leucoplast pleister, of met Vaseline. De volgende ochtend de zalf goed afspoelen. En voorzichtig de losse huid wegvijlen met een vijltje of schuurpapier. Deze nooit langdurig gebruiken i.v.m. wederom besmettingsgevaar!
  • applicatievloeistof met cignoline en salicylzuur dagelijks minimaal 6 weken lang.

Doel van elke behandeling is het vernietigen van de opperhuid, waarin de virusdeeltjes zich bevinden.

Vloeibare stikstof.

Door de assistente kan om de 2 weken de wrat bevroren worden met vloeibare stikstof. Bij het ontdooien van de cellen gaan deze dood. Aanstippen van wratten heeft het beste resultaat als er eerst is gezalft. Na 4-6 weken zalven wordt er overgegaan op aanstippen. Dit kan eventueel herhaald worden na 2 weken.

Uitlepelen (excochleatie) en wegsnijden.

Soms worden wratten, vooral draadvormige wratten, onder plaatselijke verdoving "weggelepeld" of gesneden. Hierna wordt het wondgebied dichtgeschroeid ( gecoaguleerd). De wond geneest in ongeveer 2 weken. Na deze behandeling komt 20% van de wratten binnen enkele maanden terug. Er is kans op blijvende littekenvorming. Voetwratten kunnen daarom beter niet worden weggesneden in verband met blijvende hinder bij het lopen.

Wat kunt u zelf nog doen ?

Preventieve maatregelen hebben alleen bij voetwratten enig nut. In alle andere gevallen zijn deze veel moeilijker of minder praktisch uitvoerbaar. Door niet op blote voeten te lopen in gemeenschappelijke ruimten, zoals zwembaden of gymnastieklokalen, kan men de kans op infectie verminderen.

Wat zijn de vooruitzichten?

De meeste wratten verdwijnen vanzelf, maar het kan wel lang duren. Wratten op de hand, onder de nagels en op de voetzolen kunnen echter zeer hardnekkig zijn. Wratten komen vaak terug, ook op een andere plek dan waar ze eerst zaten. Opgemerkt moet worden dat ook na behandeling de kans dat wratten terugkomen groot is. Geschat wordt dat na elke in principe goed uitgevoerde behandeling de kans dat de wrat terugkomt ongeveer 50% is.

 

Oren uitspuiten

Als uw oren verstopt zijn, kunt u op advies van de huisarts of assistente uw oren uit laten spuiten. Hiervoor moet u eerst 3 dagen 3x daags uw oren indruppelen met een beetje olie. Dit mag een heldere olie zijn, bijvoorbeeld olijfolie of oroclean dat bij de apotheek te verkrijgen is. Dit adviseren wij zodat het propje gemakkelijker is uit te spuiten. Het oren uitspuiten gebeurt door middel van warm water dat met een speciale grote spuit in uw oor wordt gespoten.

Hechtingen verwijderen

De assistentes verwijderen de hechtingen na ingrepen van de huisarts of specialist.

Injecties toedienen

Er worden verschillende injecties gegeven. Hierbij moet u denken aan de vitamine B12 injecties, penidural injecties, reizigersvaccinaties en de griepvaccinatie. Deze injecties worden gegeven in een spier van de bovenarm of bil.

Glucose prikken

In de ochtenden is er de mogelijkheid om een glucose nuchter bij de assistente te laten bepalen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.