Zorginfrastructuur : LSP/OPT-IN

Wij willen u informeren over uw toestemming die nodig is voor uitwisseling van gegevens tussen verschillende hulpverleners. In eerste instantie zijn dat de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost en de apotheek.

Als u in het weekend of 's avonds terecht komt bij de waarnemend huisarts op de huisartsenpost of de dienstdoende apotheek, dan kan deze via een beveiligd netwerk ( wat zorginfrastructuur genoemd wordt ) uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost of apotheek. Dat kan alleen met uw schriftelijke toestemming. Dit toestemmingsformulier dient door iedereen boven de 16 jaar persoonlijk ingevuld te worden. Voor personen tussen de 12 en 16 jaar is een toestemmingsformulier van henzelf en de ouders nodig. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen bijgeschreven worden op het formulier van de ouders. De formulieren moeten afgegeven op of verstuurd worden naar de praktijk. Op de praktijk zijn folders en extra toestemmingsbrieven te verkrijgen. Ook kunt u zich digitaal aanmelden via www.ikgeeftoestemming.nl

Meer informatie over Optin-in ( zoals het geven van toestemming heet ) en het beveiligde netwerk is te vinden op de site www.vzvz.nl/informatiepunt. In de korte animatiefilm  ‘Hoe werkt het LSP?’ krijgt u aan de hand van een praktijkvoorbeeld een kijkje achter de schermen van het LSP. De film duurt ongeveer 1,5 minuut.

Brochures en folders

Wilt u meer lezen over het LSP? Download dan de brochure of de folder.

De brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!’ geeft informatie die helpt om een beslissing te nemen over het geven van toestemming. Deze brochure is ook beschikbaar in het Engels.

De folder ‘Beter geholpen met goede informatie’ beschrijft in het kort wat het belang is van het uitwisselen van medische gegevens via het LSP. Deze folder is ook beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch.

Wij vinden het erg belangrijk dat ook andere hulpverleners inzage kunnen hebben in deze belangrijke gegevens zodat fouten voorkomen kunnen worden.

Klik hierop om het toestemmingsformulier te zien en te kunnen printen.


11-11-2014