Project ouderenzorg

Om de beste zorg voor senioren te kunnen bieden voeren we sinds 2013 de module kwetsbare ouderen van Achmea uit.  Xandra Hilgers, verpleegkundig specialist ouderenzorg,  werkt 3 dagen per Project week in de HOED om dit project samen met  de huisartsen en andere hulpverleners uit te voeren. 

Ouder worden  brengt vaak  vele veranderingen met zich mee. Problemen kunnen complex worden als  ziekte, beperkingen en levensfaseproblematiek door elkaar heen gaan  lopen.   Vallen, verlies van gewicht of van regiecapaciteit kunnen het gevolg zijn.Door op tijd  in kaart te brengen  wat de situatie van kwetsbare ouderen is , willen we problemen voorkomen. We doen dat in samenwerking met de patiënt zelf en als het nodig is met andere hulpverleners zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtiste, thuiszorg, maatschappelijk werk, welzijn en de specialist ouderenzorg.

Eind 2013 ontvingen alle patiënten van 75 jaar en ouder een vragenlijst om de kwetsbaarheid te inventariseren, 330 Patiënten kwamen als kwetsbaar naar voren.  De verpleegkundig specialist ouderenzorg maakt een afspraak met  deze patiënten en met ouderen die de huisarts indiceert,  voor onderzoek aan huis . Een  verpleegkundig specialist kijkt zowel door een verpleegkundige als door een medische bril en brengt  in kaart welke problemen er spelen , wat voor invloed  problemen op het dagelijks functioneren hebben en wat de wensen van de patiënt zijn.  Daarna overlegt zij met de huisarts en bespreekt vervolgens met de patiënt de uitkomsten en het zorgbehandelplan. Om problemen verder te verhelderen  kan in overleg met de patiënt worden besloten  dat er vervolgonderzoek wordt gedaan door de huisarts,  in het ziekenhuis of aan huis door de specialist ouderengeneeskunde.

 

 


28-10-2014