ECB patientenenquete

Eind 2014 hebben wij onder onze patiënten wederom een enquête gehouden met als doel onze kwaliteit te toetsen vanuit de ervaringen van onze patiënten. Op alle disciplines scoren wij dit jaar hoger dan vorig jaar.

  2014 2013 2012
huisartsen 8,6 8,2 7,8
assistentes 8 7,8 7,6
praktijkondersteuners 8,8 8,5 8,2

 Aan de hand van de uitslagen in 2012 zijn er diverse verbeterprojecten opgestart, welke ook in 2015 voortgezet zullen worden.

  • De wachttijden in de wachtkamer. Het uitloopsysteem wat zichtbaar is in de wachtkamer werkt goed. De assistentes hebben hier een goede verbeteringsslag gemaakt; ook de POH zetten de stijgende lijn voort. Helaas wordt dit punt bij de huisartsen minder gewaardeerd dan vorig jaar. ( Er werd in 2013 32,5 % binnen 15 minuten geholpen en in 2014 24,1 % ). 
  • Balie. Het schot bij de balie lijkt zijn vruchten af te werpen; de privacy wordt aanzienlijk beter gewaardeerd dan vorig jaar en scoort bovengemiddeld. De wachttijd zou ten opzichte van het gemiddelde nog wel beter kunnen, maar het gaat beter als vorig jaar.
  • Bereikbaarheid.  De optimalisering van de assistenten bezetting levert een vooruitgang. 58,8 % ondervindt geen probleem met de telefonische bereikbaarheid ( in 2013 was dit 43,9 % ).

Klik HIER voor het volledige ECG rapport.


21-04-2015