Nuttige links

Voor informatie over anticonceptie:

http://www.anticonceptie.nl, http://www.beschermjelijf.nl, http://www.beschermjedochter.nl

 Voor informatie over voeding en gewicht:

http://voedingscentrum.nl

 Voor informatie over longziekten:

https://www.longfonds.nl/astmakidshttps://www.longfonds.nl/animaties

voor informatie over MRSA :

http://www.mrsa-net.nl

voor informatie over vergoedingen :

http://www.watzegtmijnpolis.nl/

  

Achmea

Met zorgverzekeraar Achmea werken wij samen in het kader van vernieuwingen en projecten. Achmea heeft samen met dochteronderneming Agis twee sites, waarop gezocht kan worden naar zorgverleners in de buurt. Daarbij wordt een vermelding van de kwaliteit van de zorgverlener gegeven: Achmea Zorgzoeker en Agis Zorggids.

Achmea heeft ook een programma met zorgarrangementen, bijvoorbeeld bij diabetes, hart- en vaatziekten kanker en psychische klachten.

 

 

 

 

http://www.watzegtmijnpolis.nl/