Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze praktijk? 

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren. Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen en bij de balie in te leveren, per post op te sturen of te mailen naar klachten@huisartsenls.nl. Let op de klachten worden alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier volledig (handgeschreven of digitaal) ingevuld is.

klik hier voor het klachtenformulier.

De huisarts, de praktijkmanager of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven wij telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klachten uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Nog niet tevreden?

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij alle huisartsen van de Huisartsen Leonard Springer zijn aangesloten. Indien u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken, kunt u de klacht bij de klachtencommissie indienen.

Meer informatie over de klachtenregeling van DOKH