Informatie eigen risico

Sinds 2008 bestaat er een eigen risico op vergoedingen vanuit de basiszorgverzekering. Dit betekent dat de eerste kosten die u maakt voor uw eigen rekening komen. Medicijnen, hulpmiddelen, laboratoriumonderzoeken en consulten/behandelingen van specialisten vallen hier bijvoorbeeld onder. Het eigen risico geldt niet voor:

  • Verzekerden jonger dan 18 jaar
  • Kosten van de huisarts (maar wel voor aangevraagde bloedonderzoeken, medicijnen e.d.)
  • Kosten voor verloskundige zorg
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
  • Ketenzorg; zorg voor specifieke patiënten groepen vanuit een samenwerking van verschillende zorgaanbieders; bij ons geldt dit voor (een deel) van de diabetespatiënten, COPD patiënten en CVRM patiënten.

Het eigen risico voor 2017 bedraagt €385,-

Voor een specificatie van de kosten van bepaalde onderzoeken kunt u deze overzichten bekijken :

 

Let wel dit is een indicatie; u kunt er geen rechten aan ontlenen omdat de kosten per aanbieder kunnen verschillen.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op :

http://www.watzegtmijnpolis.nl/