Spoedgevallen

Voor spoedeisende hulp tijdens kantooruren kunt u natuurlijk altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst.

Telefoon spoed : 023-5334466

In geval van spoed in de avond, nacht en weekend is de procedure als volgt :

Uitsluitend voor spoedgevallen, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u, alleen na telefonische afspraak, terecht bij de Huisartsenpost.

Telefoon Huisartsenpost: 023-2242526 ( voor consultatie telefonisch, op de post of zonodig aan huis ).

Wanneer elke seconde telt belt u : 112