Nivel Zorgregistraties

Zorgregistraties eerste lijnnivel-logo

Wat is het NIVEL?

Het NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg, het vóórkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van gezondheidsproblemen. Het onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, door beroepsverenigingen en door patiëntenverenigingen.

Wat is het doel van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn ?

Het doel van de NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Het NIVEL verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland. De eerste lijn is de plek waar mensen het eerste naar toe gaan met gezondheidsklachten. Uw huisarts werkt mee aan de NIVEL Zorgregistraties door gegevens over de geleverde zorg te verstrekken aan het NIVEL.

NIVEL Zorgregistraties beantwoord vragen als:

- Met welke gezondheidsproblemen komen patiënten de gezondheidszorg binnen?
- Bij welk type zorgverleners komen patiënten terecht?
- Hoe werken verschillende zorgvoorzieningen met elkaar samen?
- Welke zorg krijgen patiënten en zijn hierin verbeteringen mogelijk?

Welke gegevens worden er verzameld?

De NIVEL Zorgregistraties gebruiken gegevens die uw arts standaard in het computersysteem vastlegt. Hierbij kunt u denken aan gegevens over gezondheidsproblemen, de behandeling en het resultaat van de behandeling.

Wie doen er mee aan de NIVEL Zorgregistraties?

- Huisartsen
- Fysiotherapeuten
- Oefentherapeuten
- Diëtisten
- Eerstelijnspsychologen
- Apothekers
- Huisartsenposten
- Zorggroepen
- Gezondheidscentra

Privacy

De NIVEL Zorgregistraties besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer (BSN ). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Er is een privacyreglement opgesteld waarin precies beschreven staat hoe met de gegevens wordt omgegaan. U kunt het privacyreglement downloaden op www.nivel.nl/zorgregistraties of opvragen in het gezondheidscentrum.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw huisarts. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Vragen over de NIVEL Zorgregistraties?

Voor vragen over de NIVEL Zorgregistraties kunt u contact opnemen met de helpdesk van de NIVEL Zorgregistraties, via zorgregistraties@nivel.nl , (030) 2729814 of de website www.nivel.nl/zorgregistraties bezoeken.