Praktijkondersteuning GGZ

Psychologische zorg in de huisartspraktijk 

Psychische klachten 

Psychische klachten komen veel voor. Hierbij kunt u denken aan klachten zoals paniek, somberheid, stress, angst- en spanningsklachten, slapeloosheid, werk-, relatie- en opvoedingsproblemen. Psychische klachten kunnen uw stemming en prestaties, kortom uw kwaliteit van leven zeer nadelig beïnvloeden. En dat is niet nodig, want de meeste van deze klachten zijn goed te behandelen of hanteerbaar te maken met een kortdurende behandeling. 

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ)  

De praktijkondersteuner GGZ  is een medewerker van de huisartspraktijk die spreekuur houdt in de praktijk, en nauw samenwerkt met uw huisarts bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho-)sociale klachten. Het is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk. De praktijkondersteuner GGZ is goed in staat om veel psychische problemen in korte tijd zelfstandig af te handelen. Met een praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk kunt u snel en laagdrempelig aan de slag met psychische of psychosociale klachten. 

Wat kan de praktijkondersteuner GGZ voor u doen? 

In het eerste gesprek verheldert de praktijkondersteuner GGZ samen met u uw klachten en problemen en de manier waarop u reeds zelf geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de praktijkondersteuner GGZ over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts of bij de praktijkondersteuner GGZ, of een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling).

De praktijkondersteuner GGZ werkt kortdurend en oplossingsgericht aan uw klachten. U krijgt handvatten voor het hier en nu. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen. 

Hoe komt een afspraak bij de praktijkondersteuner GGZ tot stand?


Voor een afspraak bij de praktijkondersteuner GGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de praktijkondersteuner GGZ voor u zinvol kan zijn. 

Kosten

Aan de gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ zijn voor u geen kosten verbonden, mits u ingeschreven bent bij een van onze huisartsenpraktijken.