Assistentes

Taken assistentes :

 • triage via de telefoon. Via deze link krijgt u hierover meer uitleg.
 • uitstrijkjes
 • urineonderzoek
 • het maken van een ECG
 • aanstippen wratten
 • oren uitspuiten
 • hechtingen / agraves verwijderen
 • injecties toedienen
 • glucose prikken
 • wondverzoring
 • bloeddruk meten