Afspraak maken

Elk van de praktijken houdt dagelijks spreekuur, uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u het praktijknummer bellen en vervolgens het keuzemenu volgen. In de praktijk blijkt dat maandag een erg drukke dag is en daarmee ontstaan er langere wachttijden aan de telefoon. Wij adviseren u om bij niet dringende zaken een andere dag te bellen. Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn. Bepaalde spreekuren worden ook buiten kantooruren gehouden. Indien u hier interesse in heeft kunt u de assistente vragen naar de mogelijkheden.

Telefoonnummers praktijken :

De praktijk van dhr. M.R. Verlaan en mw. M. Verlaan               023-5331239

De praktijk van dhr. F.M. Movig en mw. de Jong                      023-5431777

De praktijk van mw. C. Kuiper en mw. E. Noordhof                  023-5361670

De praktijk van mw. I. Bergman en mw. J. ten Berge               023-5333165

De praktijk van mw. E. Blok en mw. I. te Hennepe                   023-5333388

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de aard van de klachten; dit heet triage. Met behulp van triage zorgt de assistente dat iedereen op juiste moment geholpen kan worden. Klachten met veel spoed kunnen zo heel snel gezien worden. Klachten met weinig spoed zullen daardoor (soms) wat langer moeten wachten. De assistente vraagt ook of u genoeg denkt te hebben aan de standaard tien minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben vragen wij u dit te melden. Hierdoor hopen wij onnodige wachttijden te voorkomen. Voor spoedeisende hulp kunt u het spoednummer bellen : 023-5334466. Wanneer een afspraak niet door kan gaan, belt u dan tijdig af. Wij kunnen dan iemand anders helpen. Indien u niet verschijnt op het consult kunnen er kosten in rekening gebracht worden.